Tehniskie jautājumi pirms eksāmena

Tehniskie jautājumi pirms braukšanas eksāmena

1. Paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbību secību un šajā gadījumā ievērojamos drošības pasākumus.

Atbilde: Izslēdzam a/m dzinēju. Ieslēdzam stāvbremzi un 1. pārnesumu. Ja stāvēšana dotajā vietā ir aizliegta vai var tikt radīti traucējumi satiksmei, ieslēdzam avārijas gaismas signalizāciju un izliekam avārijas zīmi. Atkarībā no tā, kurš ritenis ir jānomaina, pa diagonāli pretējo riteni no abām pusēm nostiprinām ar ķīlīšiem vai akmeņiem. Ja tiek mainīts priekšējais kreisās puses riteni – ķīlīšus liekam zem aizmugurējā labās puses riteņa. No bagāžas nodalījuma izņemam rezerves riteni, domkratu un uzgriežņu atslēgu. Atbrīvojam visus maināmā riteņa uzgriežņus. Uzstādām domkratu, vērojot, lai zem tā būtu maksimāli ciets un gluds pamats. Paceļam automašīnu, noskrūvējam uzgriežņus, noņemam riteni. Uzstādām rezerves riteni un ar roku pieskrūvējam uzgriežņus. Nolaižam a/m no domkrata un spēcīgi pieskrūvējam uzgriežņus. Ieliekam bagāžas nodalījumā bojāto riteni un instrumentus. Izslēdzam avārijas gaismas signalizāciju un noņemam avārijas zīmi.

* Padoms: Pievelkot klāt uzgriežņus, vienmēr to darām pa diagonāli, lai ritenis precīzi iegultos savā vietā. Ja ir veikta riteņa nomaiņa, pat, ja riteņi ir mainīti autoservisā, pēc nobrauktiem 20 – 30 kilometriem, pārbaudiet, vai kāds no uzgriežņiem nav kļuvis vaļīgs.

2. Paskaidrot un pārbaudīt, kā papildināt eļļas līmeni motora karterī.

Atbilde: Atveram motora pārsegu. Izvelkam mērstieni un noslaukām to. Mērstieņa apakšējā daļā ir divas atzīmes, pēc kurām var noteikt motora eļļas zemāko un augstāko līmeni. Ievietojam mērstieni atpakaļ vietā un atkal izņemam ārā. Vērojam, vai eļļas līmenis uz mērstieņa nav mazāks par apakšējo atzīmi. Ja līmenis nav normas robežās, ir nepieciešams to papildināt. Uz motora bloka atrodas skrūvējams vāciņš, uz kura ir eļļas kanniņas simbols. Atskrūvējam šo vāciņu un tvertnē lejam eļļu, kamēr tiek sasniegts vajadzīgais līmenis uz mērstieņa.

* Padoms: Pirms papildināt eļļu, noskaidrojiet kāda tieši eļļa ir vajadzīga jūsu a/m modelim. To var uzzināt pēc a/m dokumentiem, vai jebkurā autoservisā.

3. Paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzeses sistēmā.

Atbilde: Atveram motora pārsegu. Motora priekšējā daļā atrodas radiators, kurā atrodas motora dzesēšanas šķidrums. Braukšanas laikā dzesēšanas šķidrums cirkulē un neļauj motoram pārkarst. Ja šķidrums ir par maz, a/m kontroles panelī izgaismojas attiecīgais simbols, kurš brīdina vadītāju par nepieciešamību papildināt dzesēšanas šķidrumu. Ja radiatoram ir izplešanās trauks, uz tā būs maksimālā un minimālā līmeņa atzīmes – dzesēšanas šķidrumam jābūt starp šīm atzīmēm. Ja šāda trauka nav, līmenim jābūt 10 mm virs radiatora caurulītēm. Lai to pārbaudītu, jāievēro īpaša piesardzība, lēnām atskrūvējam radiatora vāciņu (vēlams ar cimdu vai drānas gabalu), pārliecināmies, kāds ir šķidruma līmenis un, ja nepieciešams, papildinām to. Radiatorā tiek pildīts tosols vai antifrīzs.

* Padoms: Nekad nemēģiniet atvērt radiatora vāciņu tūlīt pēc a/m dzinēja izslēgšanas. Jānogaida vismaz 10-15 minūtes un tikai tad, ievērojot piesardzību, atveram vāciņu, jo pretējā gadījumā iespējama applaucēšanās ar tvaiku.

4. Paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni.

Atbilde: Atveram motora pārsegu. Bremžu šķidruma tvertne gandrīz vienmēr atrodas pretim bremžu pedālim. Arī uz šīs tvertnes ir maksimālā un minimālā līmeņa atzīmes. Šķidruma līmenim jābūt starp šīm atzīmēm. Ja līmenis ir mazāks, atveram tvertnes vāciņu un līmeni papildinām ar tādas markas šķidrumu, kāds norādīts a/m dokumentācijā.

* Padoms: Ja, braucot un bremzējot, a/m kontroles panelī periodiski iedegas simbols, kurš brīdina, ka kaut kas nav kārtībā ar bremžu sistēmu, nekavējoties pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni. Ja līmenis ir normas robežās, tad iespējams, ka ir nodilušas bremžu uzlikas un ir nepieciešama to nomaiņa. Ja turpināsiet braukt ar šādām uzlikām, tās nodils pavisam, kas rezultātā var novest pie bremžu disku bojājuma.

5. Pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un, ieslēdzot stikla tīrītājus dažādos režīmos, pārbaudīt to darbību.

Atbilde: Par to, ka logu tīrītāja šķidrums nav pietiekošā līmenī, parasti signalizē kontroles lampiņa a/m mēraparātu panelī. Atveram motora pārsegu un atrodam logu tīrīšanas šķidruma tvertni. Uz tvertnes vāciņa parasti ir simbols vai uzraksts, ka šinī tvertnē atrodas ūdens. Atveram vāciņu un piepildām tvertni ar logu tīrīšanas šķidrumu. Pēc tam ieslēdzam logu tīrītājus dažādos režīmos, sākot ar lēnāko.

* Padoms: Daudzi vadītāji vasarā logu tīrīšanai izmanto ūdeni. To var darīt, taču jāvēro, lai pirms pirmajiem saliem ūdens tiktu nomainīts pret salu noturīgu, specializētu logu tīrīšanas šķidrumu, jo pretējā gadījumā ūdens tvertnē var sasalt, kā rezultātā var tikt bojāta logu tīrītāju šķidruma tvertne.

6. Ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju un pārbaudīt to darbību. Ieslēgt gabarītuguņus, tuvās gaismas, tālās gaismas, virzienrādītājus (pa labi/kreisi), ieslēgt avārijas gaismas signalizāciju, izkāpt no a/m un pārbaudīt vai tā darbojas.

Atbilde: Lai pārbaudītu atpakaļgaitas vai bremžu uguņus, var palūgt citas personas palīdzību, vai var piebraukt atpakaļgaitā, piemēram, pie garāžas durvīm. Nospiežot bremžu pedāli, uz durvīm būs redzams, vai visi uguņi deg.

* Padoms: Ja konstatējat, ka, ieslēdzot virzienrādītāju uz vienu pusi, tas strādā ar daudz mazākiem intervāliem, nekā uz otru, tad pārbaudiet, vai nav izdegusi kāda no virzienrādītāju lampiņām.

7. Paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas.

Atbilde: Spiedienu riepās mēra ar gaisa manometru. Parasti vieglajām a/m aizmugurējās riepās gaisa spiediens ir 2 atmosfēras un par 0,2 atmosfērām vairāk – priekšējās riepās. Atšķirība ir tādēļ, ka a/m priekšējā daļa ir smagāka, jo tur atrodas motors, tādēļ arī priekšējās riepas ir jāpiepumpē nedaudz vairāk. Piemēram, ja aizmugurējās riepās spiediens ir 2 atmosfēras, tad priekšējās riepās jābūt 2,2 atmosfērām. Ja riepā spiediens ir pārāk liels, samazinās riepas kontakta laukums ar brauktuvi, saķere ar ceļu kļūst mazāka, kas var izraisīt sānslīdi. Ja spiediens riepās nav pietiekošs tā deformējas un braukšanas laikā automašīnu “velk” uz to pusi, kurā ir mazāks spiediens.

* Padoms: Spiedienu riepās pārbaudiet vismaz reizi nedēļā. Ja no rītiem, veicot a/m vizuālo apskati, konstatējat, ka kādā no riepām spiediens ir par mazu, tuvākajā degvielas uzpildes stacijā pārbaudiet spiedienu. Pēc pārbaudes pārliecinieties, vai riepas ventilis nelaiž ārā gaisu. Vienkāršākais pārbaudes veids – ar siekalām aiztaisīt ventili.

8. Noteikt vai a/m ir aprīkota ar ziemas vai vasaras riepām, paskaidrot ziemas riepu ekspluatācijas īpatnības, izskaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors.

Atbilde: Ziemas riepas no vasaras riepām var atšķirt pēc uzrakstiem vai simboliem uz riepas sāna. Uz ziemas riepām jābūt uzrakstam WINTER vai M+S (universālās riepas, ar kurām drīkst braukt visu gadu), var būt arī sniegpārsliņas vai sniegavīriņa simbols. Riepas iespējams atšķirt arī pēc protektora zīmējuma. Ja vasaras riepai protektora kubiki ir gludi, tad ziemas riepai, lai palielinātu riepas saķeri ar ceļu, katrs protektora kubiks ir sadalīts ar sīkiem zāģa veida griezumiem. Ziemā protektora dziļumam jābūt ne mazākam par 4 mm, vasarā ne mazākam par 1,6 mm. Ja protektora dziļums ir mazāks, riepām pilnībā var pazust saķere ar ceļu, kas var izraisīt sānslīdi un beigties ar avāriju. Vasarā, braucot ar nodilušu protektoru lietus laikā, palielinās sānslīdes un akvaplanēšanas iespējamība.

9. Paskaidrot kontroles mēraparātu nozīmi.

Atbilde: Spidometrs – rāda pārvietošanās ātrumu (km/h). Tahometrs – rāda motora apgriezienus (ja tahometra bultiņa ir uz 2, tad apgriezieni ir 2000 minūtē). Ja kontroles panelī iedegas zila lampiņa – ir ieslēgta tālās gaismas. Ja braucot kontroles panelī iedegas oranžs, vai dzeltens kontroles signāls, tas brīdina vadītāju, ka ar a/m kaut kas nav kārtībā un ir nepieciešams noskaidrot brīdinājuma kontrollampiņas iedegšanās iemeslu. Ja, esot kustībā, automobilim kontroles panelī iedegas kāda no sarkanās krāsas kontrollampiņām, tā signalizē, ka automobilim ir nopietna tehniska problēma un tālāk braukt nedrīkst. Nekavējoties jāapstādina a/m, jāizslēdz dzinējs un jānoskaidro kontrollampiņas iedegšanās iemesls.

* Piemērs: Ja eļļas līmenis motorā ir par mazu, kontroles panelī iedegsies oranžas krāsas eļļas kanniņas simbols, kurš brīdina vadītāju, ka nepieciešams papildināt eļļas līmeni motora karterī. Ja vadītājs šo signālu ignorē un turpina braukt, pēc kāda laika iedegsies sarkanas krāsas eļļas kanniņas simbols, kurš brīdina vadītāju, ka eļļas līmenis ir kritiski zems. Ja vadītājs ignorē arī to, tas neglābjami novedīs pie motora bojājumiem un remonts var izmaksāt vairākus simtus latus.