Skolas eksāmens

Skolas  teorijas eksāmens  tiek kārtots datorizēti

Ceļu satiksmes noteikumu testu kārto 2 reizes, katrā reizē atbildot uz 30 jautājumiem, nepieļaujot ne vairāk kā 2 kļūdas katros 30 jautājumos.

CSN tests pieejams CSDD mājas lapā