B kategorija

 Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un kuri ir konstruēti, un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju.

Teorētiskā apmācība
Apmācību var sākt apgūt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu. Eksāmenus CSDD var kārtot no 18 gadu vecuma.

Teorētiskā apmācība – 55 mācību stundas. Nodarbību grafiks – 2 reizes nedēļā. Apmācību ilgums 5 1/2 nedēļas. Valmierā jūlijā piedāvājam arī apmācību 2 nedēļās, nodarbības notiek 5 reizes nedēļā.

Teorijā jākārto skolas un valsts eksāmens. Skolas eksāmens – 2×30 jautājumi (CSN tests) datorizēti. Pieļaujamas ne vairāk kā 2 kļūdas katros 30 jautājumos. CSDD eksāmens – 30 jautājumi datorizēti , pieļaujamo kļūdu skaits – 3.

Lai kārtotu valsts teorētisko eksāmenu, nepieciešama pirmās palīdzības kursu apliecība, kuru iespējams iegūt autoskolā.

Braukšanas apmācība 
Braukšanas apmācība – minimālais stundu skaits – 14 mācību stundas (katra 45 min). Braukšanas apmācība notiek pēc individuāla grafika vienojoties ar braukšanas instruktoru. Pie valsts braukšanas eksāmena pielaiž braukšanas instruktors.

Braukšanas apmācībai nepieciešama braukšanas mācību atļauja (“baltās tiesības”) – izsniedz CSDD.   Lai saņemtu braukšanas mācību atļauju, ir nepieciešama medicīniskā uzziņa –  izsniedz ģimenes ārsts vai ārstu komisija.

Izmaksas un Mācību sākumi  atrodami izvēloties sev vēlamās pilsētas sadaļu.