95 kods

Direktīva 2003/59/EK tiek ieviesta, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītājus no neprofesionāliem. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri bija ieguvuši attiecīgo kategoriju kvalifikāciju līdz Direktīvā noteiktiem datumiem (D kategorijām – 10.09.2008; C kategorijām – 10.09.2009) var turpināt veikt profesionālo darbību, bet sākot ar 2013.gada 10.septembri D kategoriju vadītājiem un sākot ar 2014.gada 10.septembri C kategoriju vadītājiem jābūt veikušiem periodisko apmācību.

Teorētiskā apmācība – 35 mācību stundas. Eksāmeni nav jākārto.

 Mācību sākums
Zvanīt un interesēties pa tel.22111450

Izmaksas
Teorijas kursu maksa 90 EUR